CUSC-PSIPortal

Cổng thông tích hợp dịch vụ công (CTT DVC) là nơi tập trung toàn bộ
các dịch vụ công do các cơ quan công quyền tại tỉnh cung cấp.
Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân
có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính

Giải pháp - Dịch vụ
 • Giải pháp thuộc lĩnh vực chính phủ điện tử
  - Phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (C-GATE)
  - Công thông tin và Dịch vụ công cấp tỉnh, thành phố (CUSC-PSIPortal)
  - Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)
  - Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu KT-XH (CUSC-SEDP)
  - Quản lý văn bản điều hành (CUSC-eDOC)
  - Hệ thống phần mềm tác nghiệp chuyên ngành (CUSC-eDOC)
 • Giải pháp thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
  - Phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (C-GATE)
  - Công thông tin và Dịch vụ công cấp tỉnh, thành phố (CUSC-PSIPortal)
  - Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)
  - Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu KT-XH (CUSC-SEDP)
  - Quản lý văn bản điều hành (CUSC-eDOC)
  - Hệ thống phần mềm tác nghiệp chuyên ngành (CUSC-eDOC)
 • Giải pháp thuộc lĩnh vực Y tế và Quản trị nguồn nhân lực
  - Phần mềm một cửa điện tử và Dịch vụ công trực tuyến (C-GATE)
  - Công thông tin và Dịch vụ công cấp tỉnh, thành phố (CUSC-PSIPortal)
  - Phần mềm ISO điện tử (CUSC-ISOO)
  - Hệ thống thông tin báo cáo chỉ tiêu KT-XH (CUSC-SEDP)
  - Quản lý văn bản điều hành (CUSC-eDOC)
  - Hệ thống phần mềm tác nghiệp chuyên ngành (CUSC-eDOC)
Tin tức - Sự kiện
Đối tác tiêu biểu
 

Xin chào 👋

Chúng tôi rất vui lòng được hỗ trợ bạn. Vui lòng đặt câu hỏi ở dưới.
Chat với chúng tôi
Hỗ trợ viên đang trực tuyến sẵn sàng hỗ trợ
Bắt đầu chat
Danh sách cuộc chatXem tất cả
Bắt đầu chat
Liên hệ qua kênh ưa thích của bạn
Đóng